Nová doména http://www.MINORY.cz

Autor: Lubo? Balcar <lubos.balcar(at)c-mail.cz>, Téma: Historie a vývoj, Vydáno dne: 28. 02. 2012

Vá?ený čtenáři stránek http://minor.kvalitne.cz,


technické problémy s poskytovatelem hostingu i s pou?itým redakčním systémem pro tvorbu stránek mne vedly k přechodu na jinou doménu. Doménu s vy??ím stupněm zabezpečení jak proti útokům zvenčí, tak i s vy??í ochranou osobních dat. V ne poslední řadě i s vět?ími mo?nostmi ukládání informací, dat i obrázků přímo čtenáři a jejich prezentace. Věřím, ?e je co ukazovat a sdílet s ostatními.

Auto Aero Minor si zaslou?í, aby se jeho majitelé mohli setkávat jak na srazech, tak i na nějaké současné platformě, vyměňovat si zku?enosti, pomáhat si i jen ostatním prezentovat své dosavadní etapy ?ivota s Minorem. Tedy to, co má dnes téměř ka?dá značka nebo model, veterány počínaje a moderními auty konče.

Tak?e pokud tvůj zájem o Minory stále trvá, podívej se na adresu http://minory.cz.

Uvítáme, pokud se zaregistruje? a pomů?e? nám stránky o?ivit a tak třeba přitáhnout dal?í majitele, nebo fandy, kteří shánějí informace, rady, nebo jen chtějí sdílet partu s ostatními, stejně "posti?enými". Zatím jsou prakticky v?echny podstránky otevřené pro v?echny k prohlédnutí, ale např. stahování je jen pro registrované, stejně jako účast v diskusním fóru, nebo prezentace obrázků v Galerii či Gará?i.

Podívej se a uvidí?.


Na setkání se tě?í,


AdminTeam Lubo? a Rancher