Aero Minor Saharou

Autor: Lubo? Balcar <lubos.balcar(at)c-mail.cz>, Téma: Historie a vývoj, Vydáno dne: 24. 12. 2011

Článek z časopisu Auto 1/1948.

auto1948_01

Na Silvestra se vrátil F. A. Elstner s chotí a synem, přesně podle plánu. Výprava ujela 16 300 km na vozu Aero-Minor, místy, kde je?tě ?ádný malý cestovní vůz neprojel. V písčité a kamenité pou?ti, v pralese i na asfaltových silnicích, v?ude jel Minor bezvadně. Není tedy divu, ?e francouzský tisk s ú?asem komentuje výpravu "automobilu s kapesním motorem" a ?e byli Čechoslováci, kteří chtěli projeti napříč Saharou, na malém voze, původně pova?ováni za blázny. Ukázalo se v?ak, ?e jejich důvěra v ná? malý vůz byla oprávněná. Vůz se vrátil v dobrém stavu a byl ihned po příjezdu podroben prohlídce technické kontrolní slu?by AKRčs. Do uzávěrky nemáme k disposici protokol technické slu?by, stačí v?ak konstatovat, ?e vůz s podáskou a zavazadly vá?il 1340 kg. Po příjezdu na okraj Prahy projeli cestovatelé v průvodu automobilů ulicemi města a? k Autoklubu, v jeho? místnostech byli oficiálně přivítáni podnikovým ředitelem Leteckých závodů, Ing. F. Tichým, předsedou Ústředního sportního výboru A. Juli?em a zástupci závodní rady Leteckých závodu a odbočky Praha-střed. Jízda Elstnerových nebyla pouze jízdou propagační. Je to prvotřídní sportovní výkon. Z Cottonu se vypravili 11. prosince a ji? 22. prosince byli v Al?íru - je to průměr 426 km denně, vět?inou po pistách, pouze 450 km po dobré silnici. Minor projel tra? Praha-Al?ír-Colomb Bechar-Reggan-Bidon 5-Gao-Niamey-Cottonou a zpět bez obtí?í a na ?esti pneumatikách. Ojeté přední gumy cestovatelé vyměnili v Evropě, poněvad? předpokládali, ?e bude v Německu náledí. Dodr?eli předem připravený program a dodr?eli slib, ?e oslaví Silvestra v Praze. (?).