Procházka výstavou

Autor: Lubo? Balcar <lubos.balcar(at)c-mail.cz>, Téma: Historie a vývoj, Vydáno dne: 27. 10. 2011

Zkrácený článek z časopisu Auto 11/1947 o Aero Minor na autosalonu v Praze.

18. října byl slavnostně zahájen první poválečný autosalon v Praze. Jeho zahájení bylo dychtivě očekáváno celou motoristickou veřejností, jeliko? ji? dříve se proslýchalo, ?e na výstavě bude vystaveno po prvé několik význačných novinek znárodněného československého autoprůmyslu.

Na?e naděje nebyly zklamány, a na výstavě, která svým rozsahem je?tě se nemů?e rovnati výstavám předválečným jsme viděli několik nových strojů, za ně? by se nemusel styděti ?ádný i vyspělej?í průmysl cizí.

...

Letecké závody, n. p., vystavují v osobních vozech pouze vozdy AERO-MINOR, které jsou ji? na?im čtenářům zajistě velmi dobře známy a od jejich? popsiu zde musíme upustiti.

auto1947_11-prochazka_vystavou

Mimo provedení jako limousina celokovová je té? vystaven 1 vůz v provedení podle amerického vzoru, tak zv. Station Wagon, který se li?í od provedení standardního tím, ?e pro stavbu karoserií je ve vět?í míře pou?ito dřeva a ?e karosérie je vyta?ena značně dozadu, čím? se získá velké místo pro uskladnění zavazadel neb jiných podobných předmětů. To, ?e Letecké závody se odhodlaly ke stavbě karoserie podobného druhu, svědčí o důvěře, kterou skládají ve svůj vůz AERO-MINOR, jeho motor a v pohonné ústrojí.